กศน.อำเภอศรีสาคร ที่เข้ามาประสานงานและปรึกษาหารือแนวทางขับเคลื่อนในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน

0

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: