ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ

           ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2563 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบหมายให้นางสาวอาอีซะห์ ดือราแม (ผู้ช่วยผู้อำนวยการ) เป็นผู้ประสานงานนำนักศึกษา เข้าร่วมประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ 2563 ระดับประเทศ  ณ ศูนย์วิทยาศาตร์เพื่อการศึกษารังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ซึ่งในปีนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสได้ส่งทีม(แชมปฺ์ ในงานมหกรรมวิทย์ฯ 63) เข้าร่วมประกวดจำนวน 2 ทีม ได้แก่  ทีม กศน.อำเภอสุคีริน จ.นราธิวาส และทีม กศน.อำเภอบาเจาะ จ.นราธิวาส 

           สำหรับผลการแข่งขันในปีนี้ เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ โครงงาน “เครื่องร่อนทองภูมิปัญญาชาวบ้าน ด้วยไฟฟ้าพลังน้ำ” ของทีม กศน.อำเภอสุคีริน  สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง มาได้  และได้รับรางวัลชมเชยจากโครงงาน “เครื่องสับหญ้าเนเปียร์ พลังงานแสงอาทิตย์” กศน.อำเภอบาเจาะ

           ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสมีความยินดีและพร้อมสนับสนุน เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้แสดงความรู้ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ในโอกาสต่อไป

ใส่ความเห็น