รมช.ศึกษาธิการ “ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์” เยือน ศว.นราธิวาส

9 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) ลงพื้นตรวจเยี่ยมอาคารดาราศาสตร์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส โดยมี นายณัฐพงษ์ นวลมาก รองเลขาธิการ กศน. นายบุญช่วย หอมยามเย็น ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายสุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Account has been deleted"
}
See here for documentation.

ใส่ความเห็น