รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) และคณะ เข้าพบปะเยี่ยมเยือน

14 ตุลาคม 2563 ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) และคณะ เข้าเยี่ยมเยือน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส โดยมี ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำคณะทีมงานเยี่ยมชมอาคารดาราศาสตร์ และงานก่อสร้างท้องฟ้าจำลอง  ในนามบุคลากรศูนย์วิทย์ฯ รู้สึกเป็นเกียรติและยินดี ที่ท่านมาเยี่ยมเยือน 

ใส่ความเห็น