ถ้าพูดถึงอาณาจักรฟังไจ (Kingdom Fungi) สิ่งที่นึกอ๋อหลักๆคงต้องนึกถึงเจ้าพวก เห็ดและรา ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้ก็มีความแตกต่างกันในระดับไฟลัม อีกทั้งยังมีความน่าสนใจในรูปแบบที่แปลกตา อย่างวันนี้อยากพาเพื่อนๆมารู้จักกับเห็ดชนิดหนึ่งชื่อว่า เห็ดร่างแห (Stinkhorn) จัดอยู่ในสกุล Dictyophora วงศ์ Phallaceae ไฟลัมเบสิดิโอไมโคตา (Phylum Basidiomycota) อาณาจักรฟังไจ (Kingdom Fungi) ภาพที่เรานำมาเสนอนี้เก็บมาจาก ลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีลักษณะของเห็ดร่างแหที่ยังเป็นดอกตูมจะมีเปลือกหุ้มด้านนอกลักษณะคล้ายไข่ ด้านในจะมีลักษณะเป็นเมือกคล้ายวุ้นช่วยป้องกันดอกอ่อนไม่ให้ถูกกระทบกระเทือนและช่วยรักษาความชื้นให้กับดอกเห็ด ต่อมาเมื่อเจริญส่วนของก้านดอกเห็ดจะค่อยๆ ดันเยื่อหุ้มแตกออกจนเห็นวุ้นได้ชัดเจน  ส่วนของก้านสีขาว มีรูพรุนเป็นช่องๆ และนิ่มคล้ายฟองน้ำ ภายในก้านมีลักษณะกลวง ส่วนหมวกมีร่างแหคล้ายตาข่ายหรือกระโปรงตาข่ายคลุมก้านดอกเห็ด สีของร่างแหมีหลายสี เช่น สีชมพู สีแดง สีส้ม สีเหลือง และสีขาว ขึ้นอยู่กับชนิดของเห็ด จึงทำให้เห็ดร่างแหมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป เช่น เห็ดร่างแหกระโปรงยาวสีขาว  เห็ดร่างแหกระโปรงสั้นสีขาว และเห็ดร่างแหเหลือง ส่วนของร่างแหจะเจริญอย่างรวดเร็ว โดยใช้ระยะเวลาจากดอกที่กำลังแย้มบานจนกระทั่งบานเต็มที่ประมาณ 1-2 ชั่วโมง ส่วนด้านบนของเห็ดร่างแหจะมีหมวกลักษณะเป็นเมือกสีเข้มมีหลายสี เช่น น้ำตาล ดำ หรือเทา  ถ้าดมใกล้ๆละก็ กลิ่นเหม็นมาก  แต่เพราะความที่มีกลิ่นฉุน เหมาะที่จะล่อแมลงมาดอมดม แล้วสปอร์ก็จะติดที่ขาของเเมลงช่วยให้เกิดการกระจายสปอร์ไปที่ต่างๆ  มักจะขึ้นได้ดีในบริเวณที่มีซากพืชทับถมกัน และแน่นอนว่าหน้าที่หลักของสิ่งมีชีวิตชนิดนี้คือ การทำหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลาย และยังมีประโยชน์ในวงการแพทย์ และสามารถนำมาใช้ในการรับประทานได้อีกด้วย

ภาพและข้อมูลโดย คุณตังเม

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: