ชื่อวิทยาศาสตร์ : ManghasL.

ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE

ชื่อสามัญ : cerbera

ชื่อพื้นเมืองอื่นๆ เข็มแดง เข็มทอง เข็มแสด (Pininsular) บือเจาะปูโยธ ยาราง (มาเลย์-นราธิวาส)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น :ไม้ต้นเรือนยอดรูปไข่ พืชบกลำต้นเหนือดิน ตั้งตรงเองได้สีน้ำตาลขาวขรุขระเส้นรอบวงที่ความสูงเพียงอก 28.6 เซนติเมตร

ความสูงของลำต้นประมาณ 6.22 เมตร

ใบ :ใบเดียว สีเขียว 

ดอก :สีขาว ดอกช่อ กลีบดอก โคนเชื่อมติดกัน   

ผล :ผลเดี่ยว   

การใช้ประโยชน์ :

  1. เมล็ดมีรถเฝื่อนเมาใช้เป็นยาเบื่อปลาส่วนน้ำมันจากเมล็ดใช้เป็นยาฆ่าแมลง

  2. ผล เมล็ด และน้ำมันจากเมล็ดใช่ทำเป็นยาใส่ผมแก้ผมหงอก รักษาขน

ใส่ความเห็น