เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

           ศูนย์วิทยาศาตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  สามารถขอและยื่นใบสมัครและหลักฐานด้วยตัวเอง ระหว่างวันที่ 9 – 15 มิถุนายน 2565 (เว้นวันหยุดราชการ)  ณ ศูนย์วิทยาศาตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส (Download เอกสารด้านล่าง)

ใส่ความเห็น