กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะโดยใช้หุ่นยนต์

       24 พฤษภาคม 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสและบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะโดยใช้หุ่นยนต์ ( Robotics  Design) ภายใต้โครงการศูนย์วิทย์ ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ Science@home โดยมี ดร.อาสลาน หิเล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ  อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: