จิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

4 มิถุนายน 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส นำโดยนายสุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมจัดกิจกรรม “จิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

1 thought on “จิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ใส่ความเห็น