กิจกรรม “เวทีมีส่วนร่วมสร้างแลนด์มาร์กใหม่ จังหวัดชายแดนใต้” รุ่นที่ 2

24 สิงหาคม 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส นำโดยนายสุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส จัดกิจกรรม “เวทีมีส่วนร่วมสร้างแลนด์มาร์กใหม่ จังหวัดชายแดนใต้” รุ่นที่ 2 ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom และไลฟสดเฟสบุ๊คแฟนเพจศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเวทีในครั้งนี้ นายสุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส , นางปุณณานันท์ ทองหยู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา ,นายอานัส ยุนุ๊ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี และนางสาวภัชกุล ตรีพันธ์ ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส พิธีกรดำเนินรายการโดย ดีเจบุษรา นางบุษรา เบนอะสาร

ใส่ความเห็น