ประชุมชี้แจง นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570

25 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ ถาวระผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมายนางสาวชฎาภรณ์ ถาวระ นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมชี้แจง นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบZoom) ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

ใส่ความเห็น