ประชุมหารือเตรียมการดำเนินงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ครั้งที่ 14

0

       นายสุชาติ  ถาวระผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้

นายพลวิชญ์  มุตตาหารัช นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมการดำเนินงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่  14 (Science  Film festival 2018)

   ณ ห้องประชุมอาจารย์สนั่น  สุมิตร  ชั้น 7 อาคาร 4 อาคารปฏิบัติการ สสวท.

  

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: