พบปะเยี่ยมเยียน ผศ.บดินทร์ แวลาเตะ

นายสุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส พร้อมด้วยนางสาวอาอีซะฮ์. ดือราแม ครูผู้ช่วย พบปะเยี่ยมเยียน ผศ.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานพร้อมให้กำลังใจในการทำงานช่วยเหลือสังคมและการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้

 

ใส่ความเห็น