เหมายัน “การมาถึงของฤดูหนาว” 

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

 

“เหม” หรือ “หิม” หรือ หิมะ แปลว่า ฤดูหนาว ☃️
“อายัน” แปลว่า มาถึง
“เหมายัน” จึงแปลว่า การมาถึงของฤดูหนาว ❄️☃️

                ในแต่ละวันดวงอาทิตย์จะปรากฏในตำแหน่งต่างกัน ประมาณวันละ 1 องศา ในวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางใต้มากที่สุด และตกทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางใต้มากที่สุด ส่งผลให้ช่วงกลางวันสั้นและช่วงกลางคืนยาวนานที่สุดในรอบปี ✨

                ในวันดังกล่าวดวงอาทิตย์จะขึ้นเวลาประมาณ 06.18 น. และจะตกลับขอบฟ้า เวลาประมาณ 18.03 น. (เวลา ณ นราธิวาส) เราจึงรู้สึกว่าท้องฟ้าจะมืดเร็วกว่าช่วงเวลาอื่น ๆ ของปี?⭐️??

 

อ้างอิง : คนดูดาว stargazer
สมาคมดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: