พบกับแอดมินหมีอีกเช่นเคย วันนี้หมีอยากจะเล่าประสบการณ์ในช่วงระหว่างเรียน เป็นรายวิชาที่หมีชอบมากๆ “เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช” ทำไมหมีถึงชอบ ? เพราะว่ารายวิชานี้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ได้เข้าทำแลปจริงๆ ได้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับต้นไม้ โรคและแมลง ทำให้พืชได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก เช่น โรคราแป้ง โรคราน้ำค้าง เป็นต้น

        ซึ่งเราสามารถแก้ปัญหาพืชเหล่านี้ได้ โดยการ “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช หรือ Plant Tissue Cutture” นั่นเองค่ะ เป็นการขยายพันธุ์ชนิดหนึ่ง ซึ่งจะต้องเลือกส่วนของพืชที่มีชีวิตที่สามารถเจริญและพัฒนาเป็นพืชต้นใหม่ได้ง่าย เช่น ส่วนยอด ส่วนตาข้าง เมล็ด ฯลฯ นำมาทำให้ปราศจากเชื้อโรคแล้วจึงเพาะเลี้ยงในวุ้นอาหารปลอดเชื้อภายใต้สภาพแวดล้อมที่ถูกควบคุมให้เหมาะสมกับต้นไม้ชนิดนั้นๆ จนกระทั่งเติบโตเป็นเป็นพืชต้นใหม่ที่แข็งแรงสมบูรณ์และสามารถนำไปปลูกในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติได้ ซึ่งการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันค่ะ

ข้อดีของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช มาดูกันนนน !!!
  • สามารถผลิตต้นใหม่ได้ครั้งละมากๆ ในระยะเวลาอันสั้น
  • สามารถขยายพันธุ์พืชได้ตลอดทั้งปี
  • พืชที่ได้จะมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนต้นแม่ทุกประการ
  • ได้พืชที่ปราศจากโรคและแมลง

         และท้ายนี้หมีอยากจะขอบคุณทางศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสที่ได้ให้โอกาสมาฝึกสหกิจและได้ประสบการณ์ในครั้งนี้ โดยมีครูอาอีซะฮ์ ดือราแม ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง มีพี่มีนา การี ที่ให้คำแนะนำตลอดระยะเวลาการทำแลป และอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยทั้งสองท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.นรารัตน์ วัฒนาพันธ์ และ ดร.มนทกานต์ พิมเสน ที่ดูแลการเรียนรู้มาโดยตลอด

อ้างอิงรูปภาพที่ถ่ายเอง : จากห้องแลปคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และ จากห้องแลปศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

ใส่ความเห็น