กิจกรรมปลูกต้นไม้จิตอาสา ป่าเสม็ด ศว.นราธิวาส

                 2 มิถุนายน 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมายให้บุคลากร ศว.นราธิวาส ปลูกต้นไม้จิตอาสา ณ ป่าเสม็ดศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

 

   

ใส่ความเห็น