ประชุมวางแผนกำหนดทิศทางการดำเนินงาน ของสถานศึกษาขึ้นตรง สำนักงาน กศน.

0

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

       ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เข้าร่วมประชุมวางแผนกำหนดทิศทางการดำเนินงานของสถานศึกษาขึ้นตรงสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมนิพนธ์ ทรายเพรช ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต โดยเลขาธิการ กศน. เป็นประธานการประชุม

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: