ปิดเทอมเติมธรรม โครงการนี้จัดโดยสำนักสงฆ์บ้านร่มเย็น โดยการให้บวชสามเณรภาคฤดูร้อน ภายในโครงการมีกิจกรรมกรรมมากมาย โดย ดร.สุชาติ ถวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส และคณะบุคลากรเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทย์ได้เข้าร่วมจัดโครงการ Splender Game เป็นการแข่งขันบอร์ดเกมส์ ช่วยฝึกสมาธิและไหวพริบในการทำคะแนน ผู้ใดสามารถทำคะแนนได้ถึง 15 แต้มก่อน จะเป็นผู้ชนะ 

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Account has been deleted"
}
See here for documentation.

ใส่ความเห็น