โครงการพิเศษ(SMTE) เข้าชมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

0

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566

        ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส และคณะบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้ร่วมต้อนรับ โรงเรียนนราธิวาส ได้จัดกิจกรรมพาเด็กๆ โครงการพิเศษ SMTE ระดับชั้น ม.1 – ม.6 เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ภายในกิจกรรม ประกอบด้วย

       1.กิจกรรม Stem เรื่องคาน ภายในกิจกรรมนี้ เราจะให้น้องๆได้ร่วมกันคิดและวางแผนการเคลื่อนที่ของดินน้ำมัน พี่ๆจะแจก ไม้บรรทัดเมตร ดินน้ำมัน เชือกอเนกประสงค์ และกระดาษ จะต้องโดยมีกติกาคือ ทำยังไงให้เจ้าหญิงรับดินน้ำมันได้โดยการใช้ไม้บรรทัดเมตรเป็นอุปกรณ์คาน สำหรับใช้ในการเคลื่อนที่ ซึ่งน้องๆจะต้อง Brainstorm หาวิธีการที่จะทำให้เจ้าหญิงได้รับดินน้ำมันจำนวนทั้งหมด 3 ลูก ซึ่งน้องๆก็ได้ให้เข้าร่วมมือด้วยดี ในแต่ละกลุ่มการวางแผนจะมีความหลากหลายในการออกแบบกระดาษที่ใช้ในการรับดินน้ำมัน โดยที่ไม่หล่นลงพื้น

     2.กิจกรรมการเข้าชมท้องฟ้าจำลอง ภายในได้ให้ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับระบบดวงดาว ในจักรวาล โดยการแนะนำชื่อดาว และการโคจรในระบบสุริยะ

  3.การมอบของรางวัล ให้น้องๆที่ตอบคำถามระหว่างกิจกรรมได้ถูกต้อง โดยจะมีพี่ๆ ศูนย์วิทฯ คอยตั้งโจทย์และตั้งคำถามในช่วงระหว่างจัดกิจกรรม 

กิจกรรมในวันนี้ น้องๆได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างมาก ทางพี่ๆศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส รู้สึกดีใจและขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่น้องๆ มาเข้าร่วมกิจกรรม ณ ที่ ศูนยวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ขอบคุณครับ

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: