เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการสวนวิทยาศาสตร์

0

วันที่ 28-30 มิถุนายน 2566

   ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส พร้อมด้วยคณะบุคลากรศูนย์วิทย์ ได้แก่

1.นางภาวนาภร ถาวระ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

2.นางสาวมีนา การี นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา

3.นายอรรณพ บุญวาสนารัก นายช่างไฟฟ้า

4.นางสาวอรทัย ทองคุปต์ นักจัดการงานทั่วไป

5.นายสะอูดี ยูโซ๊ะ พนักงานขับรถ

   ได้เข้าร่วมประชุมสรุปผลดำเนินการไตรมาส 3 วางแผนการดำเนินงานไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นประธาน ณ โรงแรมขนอม ซันไรส์ บีช อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

              ดร.สุชาติ ถาวระ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่บุคลาการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ยังได้เข้าร่วมพิธีเปิดสวนนิทรรศการวิทยาศาสตร์ โดยมี นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช ณ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: