ศูนย์วิทย์สานฝัน ปันรักให้น้อง

0

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.0-12.00 น.

   ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส พร้อมด้วยคณะบุคลากรศูนย์วิทย์พร้อมใจกันจัดโครงการ ศูนย์วิทย์สานฝัน ปันรักให้น้อง กิจกรรมดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากน้องๆ ร่วม 50 คน วัตถุประสงค์ให้น้องๆได้รับการเรียนรู้พัฒนาการทางด้านสติปัญญา สังคม และอารมณ์ มี 2 กิจกรรม ได้แก่

1 .รถซิ่งพลังยาง มอบความสามัคคีในหมู่คณะ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเพื่อทำให้รถเคลื่อนที่ออกจากจุดสตาร์ทและเข้าเส้นชัย เพื่อรับรางวัล

2.กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์ โดยการเข้าชมท้องฟ้าจำลอง

3.กิจกรรมวอร์มอัพร่างกาย เสริมสร้างสมรรถนะทางร่างกายให้แข็งแรง และความสนุกสนานหลังกิจกรรมที่ได้เข้าร่วม พร้อมทั้งสร้างบันเทิงให้น้องๆด้วย

ประมวลภาพกิจกรรม

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: