พิธีเปิดป้ายสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส

         วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น

             ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส พร้อมด้วย นางภาวนาภรณ์ ถาวระ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมพิธีเปิดป้าย ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ภายในมีการทำบุญตักบาตร และพระภิกษุเจิมป้ายสำนักงานเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ สำนักงานและเจ้าหน้าที่ หลังจากนั้น รับพรจากพระภิกษุสงฆ์ เป็นอันเสร็จพิธี

ใส่ความเห็น