เสวนายามเช้าสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนนราธิวาส

วันที่ 17 สิงหาคม 2566

              ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส พร้อมด้วยคณะบุคลากรศูนย์วิทฯ   ได้เข้าร่วมงานเสวนายามเช้า ที่จัดขึ้น ณ อาคารยุติธรรม สถานพินิจเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส ภายในงานมีหน่วยงานเข้าร่วมงานเสวนาดังกล่าว ที่จัดขึ้นทุกเดือน

ใส่ความเห็น