ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และศึกษาวัฒนธรรมไทย

0

วันที่ 11 สิงหาคม 2566

         โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และศึกษาวัฒนธรรมไทย จัดขึ้นโดยที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น โดยได้ขอความร่วมมือจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส นำทีมโดย นางสาว ยีสมานีย์ มุซิ ครูผู้ช่วย และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทฯ เข้าไปจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสร้างความเป็นผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม หรือดาวแห่งความดี ผ่านบทฝึกกิจวัตรประจำวัน ในส่วนกิจกรรมของศูนย์วิทย์ เป็นการทดลองดินน้ำมัน และความหนาแน่นของน้ำ ว่าจะมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรระหว่างสิ่งของ 2 สิ่งนี้ น้องๆให้ความร่วมมือเป็นอย่างมาก 

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: