ประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 4/2566

0

วันที่ 30 สิงหาคม 2566

                ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมายให้ น.ส.อรทัย ทองคุปต์ นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของส่วนราชการในจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมพระภิศัยสุนทรการ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: