กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง Stem

 วันที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น.

         ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาเพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทย์ประสานความร่วมมือกับที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นในการช่วยจัดกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ นำทีมโดย น.ส.ยีสมานีย์ มุซิ ครูผู้ช่วย น.ส.ปิยนุช อินนุรักษ์ นักจัดการงานทั่วไป น.ส.ปฐมาวดี เรวัฒน์ทูตานนท์ นักวิชาการพัสดุ และน.ส.อรทัย ทองคุปต์ นักจัดการงานทั่วไป ภายใต้กิจกรรม เรื่อง Stem รถพลังงานลม โดยมีน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนตันหยงมัส เข้าร่วมเรียนรู้กิจกรรมดังกล่าว วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านความคิดอ่าน และความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์รถจำลอง เพื่อใช้ในการขับเคลื่อน ณ ที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

ใส่ความเห็น