กิจกรรมชมแหล่งเรียนรู้ บ่อล่อปลา

0

กิจกรรมชมแหล่งเรียนรู้
บ่อล่อปลาของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
เมื่อวันที่ 4 – 9 กันยายน 2566 (เวลา 08.30 – 16.30 น.)
             ดร. สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวมีนา การี ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา นายยุสรี ดอเล๊าะเซ็ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย นางสาวณาซูลา มะนา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และนางสาวสีตีปาตีเมาะ มะลานะ ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย ผู้จัดทำโครงการวิจัย และบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส จัดกิจกรรมชมแหล่งเรียนรู้บ่อล่อปลาของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ภายใต้ “โครงการวิจัยพัฒนาแหล่งเรียนรู้บ่อล่อปลาของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสในการศึกษาตามอัธยาศัย” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ซึ่งมีกิจกรรมศึกษาผ่านเกมเกี่ยวกับบ่อล่อปลา ทดลองบ่อล่อปลาตามงานวิจัย และออกแบบบ่อล่อปลาตามกระบวนการ STEM
โดยีผู้เข้าร่วมชมแหล่งเรียนรู้บ่อล่อปลาของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ครูผู้สอน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน จำนวน 330 คน

ภาพกิจกรรมวันแรก

ภาพกิจกรรมวันต่อมาจนจบ

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: