การประชุมสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 4

        ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส พร้อมด้วย นางภาวนาภรณ์ ถาวระ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน น.ส.อรทัย ทองคุปต์ นักจัดการงานทั่วไป และน.ส.ลักขณา เส้งสี แดง เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2566 ณ โรงแรม The Bonanza Resort Khao Yai นครราชสีมา

ใส่ความเห็น