ประเมิน PA ของบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวล 09.00 น.

             ดร.สุชาติ ถาววระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส พร้อมด้วยคณะกรรมการการประเมิน Performance Agreement หรือ PA ได้ร่วมกันประเมิน น.ส.อาอีซะฮ์ ดือราแม ตำแหน่งครู ณ ห้องประชุมใหม่ อาคารสำนักงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

ใส่ความเห็น