โครงการพัฒนาคุณภาพและความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เยาวชนชายแดนใต้ สู่ไทยแลนด์ 4.0

0

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพและความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เยาวชนชายแดนใต้ สู่ไทยแลนด์ 4.0 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาแห่งแรกของนราธิวาส สร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์แก่เยาวชนชายแดนใต้

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ 10 กรกฎาคม 2562 ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ พัฒนาคุณภาพและความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เยาวชนชายแดนใต้ สู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยมีนายสุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียน และประชาชน // NNT

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: