โครงการ ศธ. ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 19 ก.ค. 62 ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิด โครงการ ศธ. ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยประธานในพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา และมีการมอบกล้าไม้ให้แก่ผู้แทนส่วนราชการ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาในจังหวัดนราธิวาส ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ร่วมปลูกต้นไม้กับผู้มาร่วมงาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มา : สยามรัฐ

 

ใส่ความเห็น