20 พฤศจิกายน 2566

   ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมายให้บุคลากรศูนย์ จัดโครงการ Smart in a box ณ อำเภอ สุคิริน จังหวัดนราธิวาส โดยวัตุประสงค์ เพื่อให้น้องๆเข้าใจในวิทยาศาสตร์มากขึ้น 

ในกิจกรรมมีฐานการเรียรู้ 6 ฐาน ได้แก่

1.ขนมแปลงร่าง

2.Sci show

3.ดาราศาสตร์

4.วิศวกรโยธาตัวน้อย

5.ส่งให้ไกลไปให้ถึง

6.พื้นที่ปลอดภัย

รูปภาพกิจกรรม

ใส่ความเห็น