24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น.

  ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมายให้ น.ส.ปิยนุช อินนุรักษ์ นักจัดการงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ ร่วมจัดโครงการ คิดใหม่สร้างใหม่ เป็นการจัดกิจกรรมเชิงวิทยาศาสตร์ ได้แก่

   Stem -รถพลังงานลม

             -วิศวกรตัวน้อย

รถพลังงานลม

       การเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยใช้พลังงานลม (ลูกโป่ง) ในการเคลื่อนที่ เกิดแรงปฏิกิริยา หลักกฎข้อ 3 ของ Sir Isaac Newton นักคณิตศาสตร์นักฟิสิกส์ และนักดาราศาสตร์ ขึ้นอยู่กับแรงอัดของลมในลูกโป่งที่ช่วยขับเคลื่อนรถ ให้สามารถเคลื่อนที่ไปได้ไกล ลมยิ่งเยอะยิ่งได้เปรียบ

วิศวกรตัวน้อย

      การเคลื่อนที่ของวัตถุ แนวเส้นตรง โดยใช้แรงเสียดทาน กระดานฟิวเจอร์บอร์ด และ แผ่นโยคะ การแข่งขันกำหนดให้ระยะทาง 200 เมตร

 1.กระดานฟิวเจอร์บอร์ด > น้ำหนนักวัตถุ เคลื่อนที่ได้ไกลกว่า

2.แผ่นโยคะ > มีลักษณะขรุขระ ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ไกล ภายในระยะที่กำหนดให้

   ปัจจัยทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับรถประดิษฐ์ ที่น้องๆรวมกลุ่มกันประกอบขึ้นมา เพื่อลดน้ำหนักและแรงเสียดทานให้ได้มากที่สุด 

ใส่ความเห็น