พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

6 กุมภาพันธ์ 2567

               ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสได้จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เหรียญจักรพรรดิมาลา และประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และปี 2564 โดยมี น.ส.รัชดาภรณ์ มะสิกะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และนายพลวิชญ์ มุตตาหารัช ตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย  ณ ห้องประชุมมะนารอ อาคารสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส

 

ใส่ความเห็น