ศูนย์เรียนรู้ดาราศาสตร์ มอ.ปัตตานี

15 พฤษภาคม 2567

                        ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส พร้อมด้วย น.ส.ณาซูลา มะนา นักวิชาการศึกษา น.ส.นุชฮายาตี สาแม นักวิชาการโสตทัศนศึกษา น.ส.ซูรีนา สาแม นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา และนายฮากีมัน ดอแม นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ดาราศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

กิจกรรมภายใน

1.ท้องฟ้าจำลองความจุ 30 ที่นั่ง 

2. IELAB Showcase ผลงานของนักศึกษาที่ลงเรียนวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

3. ห้องจักรวาลจำลอง และแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดกิจกรรมค่าย แลปฟิสิกส์ผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบ STEAM

ใส่ความเห็น