พิธีมอบทุนการศึกษาเด็กและเยาวชน CFC

28 พฤษภาคม 2567

         ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาเด็กและเยาวชน CFC จัดโดยโครงการพัฒนาเด็ก CCF จังหวัดนราธิวาส และเยี่ยมชมนิทรรศการ ได้แก่

1.นิทรรศการโรงเรียนนิคมพัฒนา 5

-โครงการอิ่มท้องเพื่อน้องแดนใต้

2.นิทรรศการโรงเรียนนิคมพัฒนา -เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวง

3.นิทรรศการโรงเรียนนิคมพัฒนา 7

-โครงการมือนี้อิ่มท้องพร้อมเรียนและเกษตรปลอดสารพิษ

4.นิทรรศการโรงเรียนนิคมพัฒนา 10

-โครงการปั้นเยาวชนมืออาชีพ

5.นิทรรศการโรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง 

-โครงการปั้นเยาวชนมืออาชีพ

6.โรงเรียนรักไทย

-โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า

7.นิทรรศการโรงเรียนบ้านร่วมใจ

-โครงการสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยในโรงเรียน

8.โรงเรียนสุคิริน

-เยี่ยมชมแปลงเกษตร

ณ ห้องประชุมโรงเรียนสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

ใส่ความเห็น