ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัดนราธิวาส

 28 พฤษภาคม 2567

           ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้ร่วมเป็นเกียรติ ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2567 ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนราธิวาส

ใส่ความเห็น