ประชุมสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

0

ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส นำโดย ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่าย พัฒนาพลัง Strong สู่วัยเก๋า ๔.๐ และประชุมสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ พร้อมทำพิธีบูชาบูรพาจารย์ เนื่องในวันครู โดยมี นายณัฐพงษ์ นวลมาก รองเลขาธิการ กศน. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรมตันหยง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: