ค่ายวิทย์ฯ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ดร.สุชาติ ถาวระผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้กลุ่มงานวิชาการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดดล้อม ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 100 คน โดยศว.นราธิวาสได้นำกิจกรรมฟังบรรยายเรื่องดาราศาสตร์ และกิจกรรมการใช้กล้องโทรทัศน์สังเกตการณ์ดูดวงอาทิตย์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ใส่ความเห็น