โครงการ “ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง (Coding) สู่สังคมดิจิทัล”

ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้จัด โครงการ “ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง (Coding) สู่สังคมดิจิทัล” แก่คุณครูกศน.อำเภอทั้ง 13 อำเภอในจังหวัดนราธิวาส โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช กมลเปรม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินท์ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ

และวิทยากรผู้ให้ความรู้ในการฝึกอบรมครั้งนี้  นายสุรเชษฐ์ สังขพันธ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ณ อ่าวมะนาวรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

 

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Account has been deleted"
}
See here for documentation.

 

 

ใส่ความเห็น