ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน “โครงการกระทรวงศึกษาธิการ(ส่วนหน้า)เคลื่อนที่ จังหวัดนราธิวาส”

0

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน “โครงการกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้าเคลื่อนที่จังหวัดนราธิวาส” ณ ห้องประชุมธารทอง สวนอาหารริมน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: