การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และอาชีพในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ในรูปแบบออนไลน์

0

21 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส พร้อมด้วยนางสาวชฏาภรณ์ ถาวระ นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และอาชีพในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: