ประชุมกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ” เพื่อระดมความคิดในการจัดทำรูปแบบการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม”

0

22 มิถุนายน 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสได้ดำเนินการจัดการประชุม “เพื่อกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ” เพื่อระดมความคิดในการจัดทำรูปแบบการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายสุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เป็นประธานในการประชุม อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: