ประถมนิเทศ นักศึกษาอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

1 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส โดยนายสุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้ประถมนิเทศ นักศึกษาอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

ใส่ความเห็น