ประชุมการกำหนดร่างขอบเขต (TOR) โครงการ “ยกระดับแหล่งท่องเที่ยว GIVE Attraction ครั้งที่ 1 / 2564

0
27 เมษายน 2564 ศูนย์วิยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส นำโดยนายสุชาติ ถาวระผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้ดำเนินการประชุมการกำหนดร่างขอบเขต (TOR) กิจกรรมที่จะดำเนินการตามโครงการ “ยกระดับแหล่งท่องเที่ยว GIVE Attraction ครั้งที่ 1 / 2564 ร่วมกับกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ในช่วงบ่ายของวันนี้ได้ดำเนินการประชุมเรื่องบทบาทของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากับการช่วยพัฒนาครู กศน. ผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: