ปรึกษาหารือเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนใต้

4 สิงหาคม 2564 ศูนย์วิทยาสาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส นำโดยนายสุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ต้อนรับนางกรรณิกา ดำรงวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดนราธิวาส และ นางสาวนวพร ชัวชมเกตุ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนราธิวาส ที่ได้มาร่วมปรึกษาหารือเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนใต้ พร้อมเยี่ยมชมอาคาiดาราศาสตร์ศูนย์วิทยาศาตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
ศูนย์วิยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดชายแดนใต้

ใส่ความเห็น