ร่วมประชุมผู้บริหารของสำนักงาน กศน.ผ่านโรแกรม Microsoft Teams

0

6 กันยายน 2564 นายสุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ร่วมประชุมผู้บริหารของสำนักงาน กศน.ผ่านโรแกรม Microsoft Teams โดยมีนายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในการประชุม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: