การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน.

29 กันยายน 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสได้มีการจัดการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน. โดยนายสุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสเป็นประธานกรรมการ นางสาวนาริณีย์ อโนมะศิริ กรรมการข้าราชการครู และนายไสว ชินพงษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

ใส่ความเห็น