รับชม “พิธีเปิดท้องฟ้าจำลอง และนิทรรศการ Puzzling Things” ได้ที่นี้ค่ะ

0

พิธีเปิดท้องฟ้าจำลอง และนิทรรศการ Puzzling Things

              เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564  ณ อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส  ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดท้องฟ้าจำลอง และนิทรรศการ Puzzling Things  โดยมีนายสุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ดร.ชาร์รีฟท์ สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

กดรูปภาพเพื่อชมบรรยากาศ พิธีเปิดท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการ Puzzling Things ย้อนหลังได้ที่นี้ครับ

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวว่า “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสจะเป็นอีกจุดท่องเที่ยวเป็นมิติก่อเกิดประโยชน์สูงสุด เพราะกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาสมอง คงสมรรถนะ ทางกายและทางจิต เพิ่มความสุขให้กับครอบครัว”

 

ไม่มีคำอธิบาย

กดรูปภาพเพื่อชมบรรยากาศ พิธีเปิดท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการ Puzzling Things ย้อนหลังได้ที่นี้ครับ

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง

กดรูปภาพเพื่อชมบรรยากาศ พิธีเปิดท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการ Puzzling Things ย้อนหลังได้ที่นี้ครับ

 

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ สถานที่ในร่ม

             กดรูปภาพเพื่อชมบรรยากาศ พิธีเปิดท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการ Puzzling Things ย้อนหลังได้ที่นี้ครับ

 

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ผู้คนกำลังนั่ง

กดรูปภาพเพื่อชมบรรยากาศ พิธีเปิดท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการ Puzzling Things ย้อนหลังได้ที่นี้ครับ

 

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: