ผลการประกวดร้องเพลง “คือ กศน.”

0

การประกวดร้องเพลง “คือ กศน.”

ภายใต้กิจกรรม รุกถึงที่ ลุยถึงถิ่น เชื่อมสัมพันธ์ชาว กศน. ในวิถี New Normal

Play Video

รางวัลชนะเลิศ นางสาวนฤดี ศรีภูมี (กศน.อำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร )

Play Video

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวปุ๋ย สมสิน (กศน.อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง)

Play Video

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายจิรเมธ มุสิกะสงค์ (กศน.อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง)

ผลงานผู้เข้าร่วมการประกวด

1. นายญาณพล เเก้วปลอด กศน.อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

\

                 (กดภาพ เพื่อรับฟังบทเพลง)

2. นายสิทธิพร ดวงมาลา กศน.เมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

                (กดภาพ เพื่อรับฟังบทเพลง)

3. นางสาวพัชราพร เพ็งทอง กศน.เมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

                   (กดภาพ เพื่อรับฟังบทเพลง)

4.นางสาวอภิญญา มงคล กศน.บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

                    (กดภาพ เพื่อรับฟังบทเพลง)

5. นายพิทักษ์พงศ์ พรหมอินทร์ กศน.พล จังหวัดขอนแก่น

                    (กดภาพ เพื่อรับฟังบทเพลง)

6. นายปุญญพัฒน์ ฟองจำ กศน.เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

                     (กดภาพ เพื่อรับฟังบทเพลง)

7. นายสัมพันธ ดำขาว กศน.เมืองกระบี่ จัวงหวัดกระบี่

                    (กดภาพ เพื่อรับฟังบทเพลง)

8. นางสาวจิราวรรณ หรหมโชติ กศน.อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

               (กดภาพ เพื่อรับฟังบทเพลง)

9. นางสาวปวีณ์นุช สมหวัง กศน.อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

                  (กดภาพ เพื่อรับฟังบทเพลง)

10. นางสาวธารารัตน์ รอดเนียม กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

                (กดภาพ เพื่อรับฟังบทเพลง)

11. นายธนดล ทองเฉยกศน.อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี

                 (กดภาพ เพื่อรับฟังบทเพลง)

12. นายอุดม เพิ่มพูน กศน. อำเภอพุทธไทยสง จังหวัดบุรีรัมย์

                    (กดภาพ เพื่อรับฟังบทเพลง)

13. นางสมพร เพิ่มพูน กศน. อำเภอพุทธไทยสง จังหวัดบุรีรัมย์

               (กดภาพ เพื่อรับฟังบทเพลง)

14. นายกฤษณวงศ์ คงสมบัติ กศน.อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

                   (กดภาพ เพื่อรับฟังบทเพลง)

15. นายขุนณรงค์ โครตมณี กศน.อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

                (กดภาพ เพื่อรับฟังบทเพลง)

16. นางสาวสุวนันท์ แดงสวัสดิ์กศน.อำเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานี

               (กดภาพ เพื่อรับฟังบทเพลง)

17. นางสาวกรรณิการ์ ทะสุนทรกศน.อำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร

                (กดภาพ เพื่อรับฟังบทเพลง)

18. นางสาวชลธิชาแก้วนาง กศนอำเภอเมืองกระบี่ จ.กระบี่

                  (กดภาพ เพื่อรับฟังบทเพลง)

รางวัลชนะเลิศ

นางสาวนฤดี ศรีภูมี

กศน.อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: